Jump to Navigation

00515-2018-0033

27.12.2018 г.

Абонаментно обслужване на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел - Варна.

27.12.2018 г. Покана

27.12.2018 г. Решение

27.12.2018 г. Документация

09.01.2019 г. Решение за прекратяване

31.01.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut