Jump to Navigation

PC-00515-0006

09.01.2019 г.

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика, по обособена позиция № 2 “Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело"

09.01.2019 г. Покана

09.01.2019 г. Декларация

24.01.2019 г. Отваряне на ценови предложения

28.02.2019 г. Протокол от работата на комисията

28.02.2019 г. Доклад от работата на комисията

28.02.2019 г. Решение за определяне на изпълнител

13.05.2019 г. Договор № ОП-52/25.04.2019 г.

13.05.2019 г. Обявление за възложена поръчка

22.03.2021 г. Допълнително споразумение № 1 към договор № ОП-52/25.04.2019 г.Article | by Dr. Radut