Jump to Navigation

2019 - 0001

10.01.2019 г.

Изготвяне при необходимост на експертни оценки/доклади за пазарни наемни стойности на имоти и обособени части от имоти, управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело, както и на движими вещи /машини, съоръжения и други активи/” по обособени позиции

10.01.2019 г. Обява

10.01.2019 г. Документация

31.01.2019 г. Писмо относно прекратяване на възлаганетоArticle | by Dr. Radut