Jump to Navigation

00515-2019-0003

04.02.2019 г.

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “ ВКВПД " по обособени позиции

04.02.2019 г. Обявление

04.02.2019 г. Решение

04.02.2019 г. Документация

19.03.2019 г. Протокол № 1 от работата на комисията

22.03.2019 г. Решение за прекратяване на II-ра, III-та и VI-та обособени позиции

29.03.2019 г. Отваряне на ценови предложения

17.04.2019 г. Протокол № 2 от работата на комисията

17.04.2019 г. Доклад от работата на комисията

17.04.2019 г. Решение за класиране на участниците

20.05.2019 г. Обявление за възложена поръчка

20.05.2019 г. Договор № ОП-71/15.05.2019 г.

20.05.2019 г. Договор № ОП-70/15.05.2019 г.

30.06.2021 г. Обявление за приключване на договор

20.05.2019 г. Договор № ОП-69/15.05.2019 г.

20.05.2019 г. Договор № ОП-68/15.05.2019 г.

30.06.2021 г. Обявление за приключване на договор

30.07.2021 г. Обявление за приключване на договорArticle | by Dr. Radut