Jump to Navigation

2019 - 0006

14.02.2019 г.

Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с административни адреси за град София: ж. к. “Овча купел”, бл. 20, вх. 1, ет. 15 (бивше ателие 3), ж. к. “Овча купел”, бл. 20, вх. 1, ет. 15, (бивше ателие 2), ж. к. “Свобода”, бл. 35, вх. Г, ет. 2, ап. 59, ж. к. “Толстой”, бл. 43, вх. А, ет. 1, ап. 3, ж. к. “Надежда”, бл. 235, вх. 1, ет. 11, ап. 63, ж. к. “Красно село”, бл. 206, вх. А, ет. 6, ап. 16, ул. “Кота 1050” № 9, бл. 2, вх. А, ап. 702, ул. “Кота 1050” № 9, бл. 3, вх. А, ет. 1, ап. 132-133, ул. “Буря” № 26, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4, ж. к. “Обеля-2”, бл. 234, вх. А, ет. 1, ап. 1, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град София

14.02.2019 г. Обява

14.02.2019 г. Документация

03.04.2019 г. Протокол от работата на комисията

11.04.2019 г. Договор № ОП-49/08.04.2019 г.Article | by Dr. Radut