Jump to Navigation

2019 - 0010

15.03.2019 г.

Подготовка на парковите пространства на обектите към Териториален отдел – Варна и Териториален отдел – Бургас

15.03.2019 г. Обява

15.03.2019 г. Документация

25.03.2019 г. Разяснения по поставен въпрос

03.04.2019 г. Протокол от работата на комисията

16.05.2019 г. Договор № ОП-67/14.05.2019 г.Article | by Dr. Radut