Jump to Navigation

00515-2019-0006

02.04.2019 г.

Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“ по обособени позиции

02.04.2019 г. Обявление

02.04.2019 г. Решение

02.04.2019 г. Документация

30.04.2019 г. Решение за прекратяванеArticle | by Dr. Radut