Jump to Navigation

00515-2019-0015

07.06.2019 г.

Абонаментна поддръжка и профилактика на кухненска и хладилна техника, както и на друго електрическо оборудване в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“по обособени позици

07.06.2019 г. Обявление

07.06.2019 г. Решение

07.06.2019 г. Документация

20.08.2019 г. Решение за прекратяване на I-а, II-а, III-а и IV-а обособени позиции

04.09.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut