Jump to Navigation

2019 - 0015

11.06.2019 г.

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилна техника на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

11.06.2019 г. Обява

11.06.2019 г. Документация

19.06.2019 г. Разяснение

25.06.2019 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

02.07.2019 г. Протокол от работата на комисията

17.07.2019 г. Договор № ОП-85/16.07.2019 г.Article | by Dr. Radut