Jump to Navigation

00515-2019-0019

09.07.2019 г.

Доставка на хладилни камери за обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – хотел „Олимп“ – к.к. Боровец

09.07.2019 г. Покана

09.07.2019 г. Решение

09.07.2019 г. Документация

26.07.2019 г. Решение за прекратяване

03.09.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut