Jump to Navigation

00515-2019-0022

20.08.2019 г.

Поддръжка на отоплителни инсталации и газови съоръжения в обектите, управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

20.08.2019 г. Обявление

20.08.2019 г. Решение

20.08.2019 г. Документация

13.09.2019 г. Писмо относно отваряне на ценови предложения

03.10.2019 г. Протокол от работата на комисията

03.10.2019 г. Решение за определяне на изпълнител

15.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка

07.11.2019 г. Обявление за възложена поръчка

07.11.2019 г. Договор № ОП-108/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към I обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-109/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към II обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-110/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към III обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-111/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към IV обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-112/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към V обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-113/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към VI обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-114/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към VII обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-115/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към VIII обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-116/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към XI обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-117/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към XIII обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-118/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към XIV обособена позиция

07.11.2019 г. Договор № ОП-119/04.11.2019 г.

07.11.2019 г. Приложения към XV обособена позиция

25.11.2022 г. Обявление за приключване на договор № ОП-115

25.11.2022 г. Обявление за приключване на договор № ОП-114Article | by Dr. Radut