Jump to Navigation

2019 - 0021

09.10.2019 г.

Доставка и монтаж на газови електро уреди за кухненския блок към хотел „Олимп, к.к. Боровец"

09.10.2019 г. Обява

09.10.2019 г. Документация

17.10.2019 г. Разяснения по поставени въпроси

11.11.2019 г. Протокол от работата на комисията

26.11.2019 г. Договор № ОП-127/22.11.2019 г.Article | by Dr. Radut