Jump to Navigation

00515-2019-0035

15.10.2019 г.

Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорна уредба в обект на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ – Териториален отдел – Пловдив – Военен клуб - Карлово

15.10.2019 г. Обявление

15.10.2019 г. Решение

15.10.2019 г. Документация

11.11.2019 г. Решение за прекратяване

20.11.2019 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut