Jump to Navigation

2019 - 0025

21.10.2019 г.

Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град София, по обособени позиции“, както следва:

I-ва обособена позиция: ж.к. „Полигона“, бл. 4, вх. А, ап. 28; ж.к. „Полигона“, бл. 4, вх. Б, ап. 54; ж.к. „Полигона“, бл. 5, вх. Г, ап. 112; ж.к. „Полигона“, бл. 6, вх. Г, ап. 104; ж.к. „Полигона“, бл. 5, вх. В, ап. 69

II-ра обособена позиция: ж.к. „Изток“, ул. „Люлякова градина“, бл. 36А, вх. В, ет. 2, ап. 9; ж.к. „Люлин“ 5, ул. „Р. Алексиев“, бл. 519, вх. А, ет. 1, ап. 2; ж.к. „Дружба“, бл. 103, вх. А, ап. 56; ж.к. „Младост“, бл. 214, вх. 1, ап. 15

III-та обособена позиция: ул. „Тарас Шевченко“ № 15, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 1; ж.к. „Витоша“, бл. 6, вх. А, ет. 11/12, ап.46 - мезонет

21.10.2019 г. Обява

21.10.2019 г. Документация

01.11.2019 г. Удължаване на срока за получаване на оферти

12.11.2019 г. Протокол от работата на комисията

25.11.2019 г. Договор № ОП-128/22.11.2019 г.Article | by Dr. Radut