Jump to Navigation

00515-2019-0037

11.11.2019 г.

Доставка на природен газ за нуждите на Военно общежитие - гр. Стара Загора

11.11.2019 г. Решение

19.12.2019 г. Договор № CNT-162431

06.01.2020 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut