Jump to Navigation

00515-2019-0038

11.11.2019 г.

Доставка на природен газ за стопански нужди за Държавна целодневна детска градина /ДЦДГ/ "Детелина", Военно общежитие и Сграда No 38 - БКNo 1 – гр. Казанлък

11.11.2019 г. Решение

18.12.2019 г. Договор № ОП-148/17.12.2019 г.

06.01.2020 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut