Jump to Navigation

2019 - 0034

15.11.2019 г.

Закупуване на два броя лекотоварни автомобили и един брой лек автомобил с места за сядане 6+1“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело” по обособени позиции

15.11.2019 г. Обява

15.11.2019 г. Документация

06.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

14.01.2020 г. Договор № ОП-145/17.12.2019 г.

14.01.2020 г. Договор № ОП-146/17.12.2019 г.Article | by Dr. Radut