Jump to Navigation

2019 - 0035

15.11.2019 г.

Закупуване, монтаж на нов чилър и демонтаж на стар чилър в зала „Концертна“ на Централен военен клуб – гр. София

15.11.2019 г. Обява

15.11.2019 г. Документация

20.11.2019 г. Разяснение по поставени въпроси

03.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

03.12.2019 г. Писмо за прекратяванеArticle | by Dr. Radut