Jump to Navigation

2019 - 0039

22.11.2019 г.

Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане и уреди за вграждане (мивка със смесител и абсорбатор) за самостоятелни жилищни помещения, разположени на етажи от 2 до 18, включително (без 11 и 15) в сградата на ВО „Пети километър“

22.11.2019 г. Обява

22.11.2019 г. Документация

09.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

19.12.2019 г. Договор № ОП-140/16.12.2019 г.Article | by Dr. Radut