Jump to Navigation

2019 - 0040

22.11.2019 г.

Изготвяне на експертно техническо становище и аварийно укрепване с възстановяване на носеща конструкция в сутерен на ВО „Пети километър“

22.11.2019 г. Обява

22.11.2019 г. Документация

12.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

11.03.2020 г. Договор № ОП-150/17.12.2019 г.Article | by Dr. Radut