Jump to Navigation

2019 - 0042

02.12.2019 г.

Възстановяване и доизграждане изправността на системите за видеонблюдение, по обособени позиции

02.12.2019 г. Обява

02.11.2019 г. Документация

20.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

09.03.2020 г. Договор № ОП-9/27.02.2020 г.

09.03.2020 г. Договор № ОП-10/27.02.2020 г.Article | by Dr. Radut