Jump to Navigation

00515-2019-0040

05.12.2019 г.

Доставка и монтаж на бяла техника (хладилници) за самостоятелни жилищни помещения, разположени на етажи от 2 до 18 (без 11 и 15 ет.) в сградата на ВО „Пети километър“, имоти от жилищния фонд на МО

05.12.2019 г. Обявление

05.12.2019 г. Решение

05.12.2019 г. Документация

30.12.2019 г. Решение за прекратяване

10.06.2020 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut