Jump to Navigation

00515-2019-0040

05.12.2019 г.

Доставка и монтаж на бяла техника (хладилници) за самостоятелни жилищни помещения, разположени на етажи от 2 до 18 (без 11 и 15 ет.) в сградата на ВО „Пети километър“, имоти от жилищния фонд на МО

05.12.2019 г. Обявление

05.12.2019 г. Решение

05.12.2019 г. Документация

30.12.2019 г. Решение за прекратяванеArticle | by Dr. Radut