Jump to Navigation

2019 - 0045

06.12.2019 г.

Доставка и монтаж на ел. оборудване – бяла техника за имоти от жилищния фонд на Министерство на отбраната

06.12.2019 г. Обява

06.12.2019 г. Документация

09.12.2019 г. Съобщение

18.12.2019 г. Протокол от работата на комисията

06.01.2020 г. Договор № ОП-152/18.12.2019 г.Article | by Dr. Radut