Jump to Navigation

ПК-00515-0001

16.12.2019 г.

Пазарна консултация на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно обслужване и ремонт на асансьорни уредби в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции

16.12.2019 г. Покана

16.12.2019 г. ДокументацияArticle | by Dr. Radut