Jump to Navigation

ПК-00515-0002

27.01.2020 г.

Пазарна консултация на основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка на TEMPEST компютърна и офис техника“,

27.01.2020 г. Покана

27.01.2020 г. ДокументацияArticle | by Dr. Radut