Jump to Navigation

Декларации по ЗПКОНПИ, подадени през 2021 година

Име и фамилия

Длъжност

Декларации

1.

Таня Радева

специалист ВК – Сливен

Рег. № ДМЗ-1/08.01.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

Рег. № ДМЗ-291/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

2.

Татяна Ал Фоади

финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-2/03.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

Рег. № ДН-8/01.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

3.

Пепа Тонева

старши експерт ВК – Шумен

Рег. № ДМЗ-3/16.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

4.

Ананий Младенов

главен експерт ВК – Ямбол

Рег. № ДМЗ-4/17.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

5.

Петко Тончев

младши експерт ВК – Ботевград

Рег. № ДМЗ-5/18.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

6.

Галя Михова

главен експерт в отдел „Човешки ресурси“

Рег. № ДМЗ-7/24.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

7.

Светлана Лулева

старши експерт ВМК – Созопол

Рег. № ДМЗ-8/24.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

8.

Светла Гайдарска

старши експерт ВК – Троян

Рег. № ДМЗ-9/24.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

9.

Валери Николов

старши експерт ВК – Свищов

Рег. № ДМЗ-10/24.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

10.

Антоанета Георгиева

главен експерт сектор „Хотели „Адмирал, Маяк, Фрегата“

Рег. № ДМЗ-11/24.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

11.

Павлин Пенев

главен експерт сектор „Хотели „Адмирал, Маяк, Фрегата“

Рег. № ДМЗ-12/24.02.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

12.

Тодор Тодоров

главен експерт ВК – Царево

Рег. № ДМЗ-13/02.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

13.

Пламен Вачев

старши експерт Дом за ветерани, с. Орешак

Рег. № ДМЗ-14/02.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

14.

Сребрина Дженева

младши експерт ВК – Чирпан

Рег. № ДМЗ-15/02.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

15.

Николина Димова

главен специалист ВК – Харманли

Рег. № ДМЗ-16/02.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

16.

Мария Райчева

главен експерт сектор „Хотели „Адмирал, Маяк, Фрегата“

Рег. № ДМЗ-17/04.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

17.

Светослав Врайков

младши експерт ВК – Белене

Рег. № ДМЗ-18/05.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

18.

Деница Аспарухова

главен експерт ВК – Русе

Рег. № ДМЗ-19/08.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

19.

Борис Филипов

старши експерт ВК – Асеновград

Рег. № ДМЗ-20/08.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

20.

Росица Тошева

главен експерт ВК – Видин

Рег. № ДМЗ-21/08.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

21.

Валентин Терзиев

главен специалист ВК – Пловдив

Рег. № ДМЗ-22/15.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

22.

Ирена Радичкова

главен експерт отдел „Бюджет“

Рег. № ДМЗ-23/19.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

23.

Маргарит Маринов

главен специалист сектор „Хотел „Рибарица“

Рег. № ДМЗ-24/23.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

Рег. № ДН-4/16.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

24.

Снежана Стоева

специалист ВК – Благоевград

Рег. № ДМЗ-25/23.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

25.

Николай Василев

старши експерт ВК – Ловеч

Рег. № ДМЗ-26/24.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

26.

Димитър Пейчев

главен експерт ВК – Гоце Делчев

Рег. № ДМЗ-27/23.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

27.

Станимир Радулов

главен експерт ВК – Благоевград

Рег. № ДМЗ-28/24.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

28.

Геновева Захариева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-29/24.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

29.

Надежда Игнатова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-30/25.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

30.

Стела Дафкова

специалист ВК – Благоевград

Рег. № ДМЗ-31/26.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

31.

Антонио Андонов

младши експерт ВК – Дупница

Рег. № ДМЗ-32/26.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

32.

Аспарух Иванов

главен експерт по заместване

Рег. № ДМЗ-33/31.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

Рег. № ДМЗ-328/21.07.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

по чл. 35, ал. 1, т. 4:

Рег. № ДН-1/04.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

33.

Павлета Дойчинова

специалист в сектор „Хотел „Шипка“

Рег. № ДМЗ-34/31.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

34.

Радослав Йорданов

старши експерт

Рег. № ДН-2/11.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-35/05.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

35.

Цветелина Илиева

началник на сектор „Хотели „Адмирал, Маяк, Фрегата“

Рег. № ДН-3/16.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-41/08.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

36.

Десислава Витанова

главен експерт сектор „Хотел „Олимп“

Рег. № ДН-5/22.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-54/21.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

37.

Звездалина Димитрова

главен юрисконсулт по заместване

Рег. № ДН-6/22.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-36/05.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

Рег. № ДМЗ-322/20.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

38.

Тодор Мерджанов

главен експерт ПС „Картела“

Рег. № ДН-7/25.03.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-51/19.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

Рег. № ДМЗ-323/21.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

39.

Миглена Сефтерска

главен специалист по заместване във ВК-Кюстендил

Рег. № ДМЗ-325/01.06.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Част II: ИНТЕРЕСИ.

40.

Весела Маринова

началник на отдел "Почивно дело, координация и контрол"

Рег. № ДН-10/25.06.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

41.

Юлиян Тренчев

главен специалист

Рег. № ДН-12/28.06.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-153/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-326/28.06.2021 г.

Част II. ИНТЕРЕСИ

 1.  

Пламен Дочевски

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-37/05.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Людмил Занев

директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-38/07.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мая Ламбева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-39/07.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йовка Стоянова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-40/07.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Виталий Кръстев

директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-42/13.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йордан Данчев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-43/13.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Петрова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-44/13.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Диана Ташева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-45/13.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Марияна Караиванова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-46/13.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валентин Чиликов

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-47/14.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО;

Рег. № ДМЗ-122/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 4:

Рег. № ДМЗ-324/28.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 4:

Рег. № ДМЗ-329/26.08.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 4:

 1.  

Стефан Маринов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-48/16.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Филка Кутлева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-49/16.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветелина Цветкова-Делчева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-50/19.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йоана Кирилова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-52/20.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-152/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Ваня Георгиева

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-53/21.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Марияна Георгиева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-55/22.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Алексей Лащилин

главен експерт

Рег. № ДМЗ-56/23.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Николай Николов

главен специалист-МОЛ

Рег. № ДМЗ-57/23.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Руси Динев

служител по сигурността на информацията

Рег. № ДМЗ-58/23.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мария Москова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-59/23.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Симонета Рашева

главен специалист-инструктор

Рег. № ДМЗ-60/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анна Евгениева

специалист-регистратор

Рег. № ДМЗ-61/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Даринка Иванова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-62/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Тодор Денов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-63/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Тодор Тодоров

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-64/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Пламенна Бодурова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-65/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Даяна Цанева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-66/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мария Георгиева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-67/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Радослава Трайкова

началник на сектпр

Рег. № ДМЗ-68/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ружа Савова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-69/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Цанислав Василев

старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-70/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитър Илиев

младши експерт

Рег. № ДМЗ-71/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ирина Стефанова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-72/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Филянова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-73/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Чавдар Чанев

главен специлист

Рег. № ДМЗ-74/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Минчо Калбаков

главен специалист

Рег. № ДМЗ-75/26.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Станислава Митова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-76/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Татяна Славчева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-77/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лилия Тенджеркова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-78/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Теодора Коларова-Илиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-79/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Драгостинов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-80/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Галя Маринова

специалист администратор

Рег. № ДМЗ-81/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Радостина Пеевска-Стойкова

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-82/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Саркис Дуварджиян

младши експерт

Рег. № ДМЗ-83/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Димитрова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-84/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светлана Такева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-85/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Георги Георгиев

главен специалист МОЛ

Рег. № ДМЗ-86/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветомира Йосифова

главен експерт – счетоводител

Рег. № ДМЗ-87/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иванка Чамбова

главен специалист – библиотекар

Рег. № ДМЗ-88/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Нина Милкина

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-89/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Адриана Асенова

главен експерт – финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-90/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валери Стоянов

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-91/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ангел Тренчев

главен специалист-ел.техник

Рег. № ДМЗ-92/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Надя Йорданова

старши експерт – МОЛ

Рег. № ДМЗ-93/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Нина Мальова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-94/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Емилия Тодорова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-95/27.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Захари Бисеров

главен експерт

Рег. № ДМЗ-96/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Диана Йолова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-97/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Христо Христов

ръководител на звено

Рег. № ДМЗ-98/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мирослава Бодурова-Енева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-99/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Гергана Кьосева

главен специалист - МОЛ

Рег. № ДМЗ-100/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Марков

главен експерт

Рег. № ДМЗ-101/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Цветелина Ганева

младши експерт

Рег. № ДМЗ-102/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитър Сигинов

специалист-домакин – МОЛ

Рег. № ДМЗ-103/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Петър Петров

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-104/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Петър Бимбилов

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-105/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Милена Станева-Александрова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-106/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ана Пенева

главен специалист – библиотекар – МОЛ

Рег. № ДМЗ-107/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ангелина Апостолова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-108/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Калина Димитрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-109/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Първолета Илиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-110/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йорданка Желева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-111/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Людмила Илиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-112/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Тодор Колев

главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-113/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Соня Савова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-114/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Надя Иванова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-115/28.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветомира Иванова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-116/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Теменужка Войнова-Гешева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-117/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Николай Моллов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-118/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Биляна Ангелова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-119/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Диана Бонева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-120/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Ирена Янева

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-121/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Катя Миланова

главен специалист – МОЛ

Рег. № ДМЗ-123/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Станка Балдачка

главен специалист – МОЛ

Рег. № ДМЗ-124/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елизабета Христова

главен експерт – МОЛ

Рег. № ДМЗ-125/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ралица Лазарова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-126/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Надя Златанова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-127/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветелина Маринова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-128/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Биляна Драганова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-129/29.04.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лилия Недялкова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-130/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-139/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анита Банева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-131/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-141/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивалина Василева

специалист-калкулант

Рег. № ДМЗ-132/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-140/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мирослав Маринов

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-133/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-142/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Красимира Владимирова-Топузова

главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-134/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стамелия Вучкова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-135/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Любомир Гърков

главен вътрешен одитор

Рег. № ДМЗ-136/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ива Николова-Ангелова

главен специалист – МОЛ

Рег. № ДМЗ-137/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Людмил Стоянов

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-138/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Олга Стоянова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-143/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Черневска

главен специалист

Рег. № ДМЗ-144/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анастасия Машова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-145/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Христина Андонова

старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-146/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Снежка Евдоксиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-147/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йорданка Георгиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-148/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Еленка Маринова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-149/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Светлана Александрова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-150/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ася Лозанова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-151/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ася Любенова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-154/05.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Полина Пенчева

специалист-регистратор

Рег. № ДМЗ-155/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валентина Апостолова

главен специалист-масажист

Рег. № ДМЗ-156/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димо Димитров

главен специалист-инструктор

Рег. № ДМЗ-157/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Агнес Вутова

финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-158/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Павлинка Стойнова

старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-159/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Гергана Александрова

главен директор на главна дирекция

Рег. № ДМЗ-160/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Михаела Накова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-161/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Искрен Маринов

главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-162/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Кирил Петев

главен експерт-IT

Рег. № ДМЗ-163/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Марин Маринов

главен специалист – МОЛ

Рег. № ДМЗ-164/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Маргарита Аргирова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-165/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Катерина Шутева

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-166/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Боряна Въчковска

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-167/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Ваня Стоянова

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-168/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цонка Даймянова

главен експерт – финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-169/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Петрова

главен специалист – каса

Рег. № ДМЗ-170/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Александър Пецов

директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-171/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Искра Динева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-172/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Юлияна Славова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-173/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Зорница Ангелова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-174/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Румяна Христова-Спасова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-175/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Диана Милушева

директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-176/10.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Полина Ангелова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-177/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светла Тошкова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-178/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Весела Иванова

главен специалист – МОЛ

Рег. № ДМЗ-179/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Снежана Караиванова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-180/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ива Захариева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-181/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мадлена Христова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-182/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Павлина Станева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-183/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Ася Николова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-184/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Росица Витанова-Дончева

главен експерт – музикална школа

Рег. № ДМЗ-185/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Веска Минкова

главен експерт - счетоводство

Рег. № ДМЗ-186/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Янка Младенова

главен експерт - счетоводство

Рег. № ДМЗ-187/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Даниела Гирова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-188/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Севда Накова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-189/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивайло Велинов

главен специалист-шофьор

Рег. № ДМЗ-190/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йардан Карчин

главен специалист-шофьор

Рег. № ДМЗ-191/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Драгомир Беевски

главен експерт

Рег. № ДМЗ-192/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Нина Стойчева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-193/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Виктория Моллова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-194/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Камелия Димитрова

главен експерт – счетоводител

Рег. № ДМЗ-195/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Петя Христова

главен експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-196/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Теодора Паунова

главен експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-197/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Теодора Цветанова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-198/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лилия Найденова

главен експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-199/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Ирина Дросева-Славова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-200/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Венета Иванова

главен специалист-МОЛ

Рег. № ДМЗ-201/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Зоя Петрова-Косева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-202/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ралица Цветкова-Тодорова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-203/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Бедрос Азинян

главен специалист – МОЛ

Рег. № ДМЗ-204/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валентин Крантев

главен експерт – МОЛ

Рег. № ДМЗ-205/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Станислав Благов

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-206/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Алисия Цанева

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-207/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Теодора Бунева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-208/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Нина Йорданова

главен експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-209/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Сребрина Данова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-210/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светлана Пейчева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-211/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Капка Иванова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-212/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Радка Хоптериева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-213/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Снежана Коруева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-214/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мима Хаджиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-215/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Радомира Георгиева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-216/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Атанаска Николова

специалист-калкулант

Рег. № ДМЗ-217/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Здравко Веселинов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-218/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Васил Чачов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-219/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Христо Андреев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-220/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Александър Симеонов

главен специалист – шофьор

Рег. № ДМЗ-221/11.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Калина Борисова

директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-222/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Анастасов

главен специалист – шофьор

Рег. № ДМЗ-223/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Боряна Павлова

главен експерт-управител

Рег. № ДМЗ-224/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Силва Велева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-225/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Пенка Иванова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-226/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитрина Чикова

главен специалист-МОЛ

Рег. № ДМЗ-227/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йовчо Дандаров

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-228/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Росена Милушева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-229/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ани Иванова

главен специалист-МОЛ

Рег. № ДМЗ-230/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Милена Ненова

младши експерт

Рег. № ДМЗ-231/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Любомир Алексиев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-232/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Керефеин

главен експерт

Рег. № ДМЗ-233/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анна Славова-Гаврилова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-234/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мария Гюрджийска

главен експерт

Рег. № ДМЗ-235/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивайло Петров

главен експерт

Рег. № ДМЗ-236/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Надежда Иванчева-Средкова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-237/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Александър Димитров

старши експерт

Рег. № ДМЗ-238/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивайло Драгоев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-239/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Пламен Суруджийски

главен специалист МОЛ

Рег. № ДМЗ-240/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Румяна Станкулова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-241/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стефка Караиванова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-242/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Кръстина Каридова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-243/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Радка Георгиева

главен специалист – настаняване

Рег. № ДМЗ-244/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Магдалена Атанасова-Чакърова

старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-245/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Десислава Канева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-246/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ана Дракалиева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-247/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Елена Ангелова

младши експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-248/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светла Генова

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-249/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Дюлгеров

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-250/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Милена Петрова

главен експерт – финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-251/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мариан Тодоров

главен специалист

Рег. № ДМЗ-252/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Даниела Трашлиева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-253/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Кирил Камбуров

главен специалист-масажист

Рег. № ДМЗ-254/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ива Петрова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-255/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Нериман Кадир

главен специалист – МОЛ

Рег. № ДМЗ-256/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Божидар Донков

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-257/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Юлия Бучкова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-258/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Виолета Прокопиева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-259/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Силвия Василева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-260/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Емилия Трифонова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-261/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Красимира Драганова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-262/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Нина Янкулова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-263/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Ивелина Христова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-264/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стоян Кралев

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-265/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йордан Йорданов

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-266/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светлана Николова

директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-267/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Румен Петров

главен специалист – шофьор

Рег. № ДМЗ-268/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Владко Петков

главен експерт

Рег. № ДМЗ-269/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Здравка Коларова

главен експерт – финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-270/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Росица Петрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-271/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стамена Желева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-272/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Станимира Ангелова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-273/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Желязка Петрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-274/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Христина Костадинова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-275/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йорданка Йорданова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-276/12.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Янка Телкиева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-277/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Тодор Денов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-278/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Веселина Добрева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-279/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Цветелина Веселинова-Николова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-280/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Радост Влаева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-281/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Гергана Борисова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-282/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Силвия Петрова

главен специалист - МОЛ

Рег. № ДМЗ-283/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Филип Панайотов

главен специалист - шофьор

Рег. № ДМЗ-284/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стойка Атанасова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-285/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ирена Баева

специалист-калкулант

Рег. № ДМЗ-286/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Богдана Николова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-287/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анета Димитрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-288/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Даниела Панова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-289/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мария Димитрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-290/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Свилен Семков

старши експерт

Рег. № ДМЗ-292/13.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитрина Димитрова

главен специалист каса

Рег. № ДМЗ-293/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мая Димитрова

главен експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-294/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитър Димитров

младши експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-295/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Ангелова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-296/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Аделина Чепишка

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-297/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лилия Костадинова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-298/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Недко Шопов

специалист-работник подръжка

Рег. № ДМЗ-299/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Атанас Видев

директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-300/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Атанас Чолаков

главен експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-301/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Фатме Емурла

главен специалист

Рег. № ДМЗ-302/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стойка Тодорова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-303/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Михова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-304/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Добринка Иванова

старши счетоводител и касиер

Рег. № ДМЗ-305/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Лепкова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-306/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Иларев

старши експерт

Рег. № ДМЗ-307/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитър Желязков

главен специалист – шофьор

Рег. № ДМЗ-308/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Соня Узунова

главен специалист МОЛ

Рег. № ДМЗ-309/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Петко Драгоев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-310/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валентин Найденов

главен специалист - шофьор

Рег. № ДМЗ-311/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Надя Петрова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-312/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Катя Аврамова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-313/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ясен Гелев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-314/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цея Георгиева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-315/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Андрей Георгиев

главен експерт - IT

Рег. № ДМЗ-316/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Павлин Михайлов

главен специалист - шофьор

Рег. № ДМЗ-317/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Галина Динкова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-318/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Емил Цветанов

старши експерт МОЛ

Рег. № ДМЗ-319/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Красимир Мавров

главен специалист

Рег. № ДМЗ-320/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Радка Орцева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-321/14.05.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

316.

Ралица Гроздева

заместник-изпълнителен директор

Рег. № ДН-13/16.07.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

317.

Лорета Горанова

финансов контрольор

Рег. № ДН-14/23.08.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-330/31.08.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

318.

Ренета Карагаева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-332/01.10.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДН-16/07.09.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

319.

Слави Крашевски

главен специалист

Рег. № ДМЗ-331/23.09.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДН-15/07.09.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

320.

Петър Зарев

заместник-изпълнителен директор

Рег. № ДН-17/04.10.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

321.

Ивайло Йорданов

старши експерт

Рег. № ДМЗ-334/18.10.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДН-18/11.10.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

322.

Анастасия Петковска

главен експерт

Рег. № ДМЗ-335/11.11.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДН-19/01.11.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

323.

Светлана Костадинова

специалист

Рег. № ДМЗ-333/07.10.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

324.

Антон Николов

главен експерт

Рег. № ДН-20/01.12.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-337/10.12.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

325.

Ивелин Николов

главен експерт

Рег. № ДН-21/06.12.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-336/10.12.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

326.

Круменка Петкова

финансов контрольор

Рег. № ДН-22/06.12.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-338/29.12.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИArticle | by Dr. Radut