Jump to Navigation

Регистър на служители от администрацията на ИА ВКВПД, неподали в срок декларациите по ЗПКОНПИ през 2021 година

 

Име на служителя

Информация за декларацията/ите

  1.  

Димитър Томов

Декларацията по чл. 35, ал. 1, т. 2 (Част I - Имущество) не е подадена в срок!

 

 Article | by Dr. Radut