Jump to Navigation

24.01.2022 г.

СЪОБЩЕНИЯ!

Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина „Светлина“, гр. Карлово и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Пловдив, считано от 25.01.2022 г. до 30.01.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с децата от подготвителна група „Слънчо“.


Поради констатиран случай на COVID – 19 в Държавна детска градина "Детелина", гр. Казанлък и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – Отделение „Превантивна медицина“, град Сливен, считано от 22.01.2022 г. до 28.01.2022 г. включително, се преустановява възпитателно-образователния процес с 15 деца от предучилищна група „Слънчице“.


Поради констатирани случаи на заболели служители COVID – 19 в Държавна детска градина „Младост“, град София и съгласно издадено Предписание от Научноприложен център по военна епидемиология и хигиена – град София, считано от 24.01.2022 г. до 02.02.2022 г. включително, се преустановява посещението на деца в в ДДГ „Младост“. Горепосоченото не се отнася за посещението на деца в детската ясла на градината.Article | by Dr. Radut