Jump to Navigation

Декларации по ЗПКОНПИ, подадени през 2022 година

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Декларации

 1.  

Валентина Пенева Маринова

Главен експерт

Рег. № ДН-1/04.01.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-1/13.01.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Малинка Иванова Йорданова

Старши юрисконсулт

Рег. № ДН-23/16.12.2021 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-2/14.01.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Цветан Янков Янкулов

Главен специалист

Рег. № ДН-2/04.01.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-3/20.01.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Стефан Георгиев Хинов

Служител по сигурността на информацията

Рег. № ДН-3/10.01.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-4/28.01.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Екатерина Николаева Костадинова

Специалист

 

Рег. № ДН-4/04.02.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-5/09.02.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Диляна Събева Георгиева

Главен специалист

Рег. № ДН-5/14.03.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-6/21.03.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Цветанка Димитрова Баталова

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-7/30.03.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Цанислав Владимиров Василев

Старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-8/30.03.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Петко Красимиров Тончев

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-9/01.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Иванов Иларев

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-10/01.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Круменка Робинзонова Петкова

Финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-11/01.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Александър Найденов Димитров

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-12/05.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Янева Лепкова

Специалист

Рег. № ДМЗ-13/06.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Емил Бориславов Цветанов

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-14/06.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йовка Николова Стоянова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-15/06.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мая Симеонова Ламбева

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-16/06.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Николай Дочков Василев

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-17/07.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Христо Иванов Христов

Ръководител на звено

Рег. № ДМЗ-18/07.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Темежужка Ангелова Войнова-Гешева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-19/07.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ана Йорданова Дракалиева

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-20/12.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Кръстина Стоянова Каридова

Специалист

Рег. № ДМЗ-21/12.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитър Иванов Желязков

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-22/12.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мариян Николов Тодоров

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-23/13.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светла Георгиева Гайдарска

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-24/13.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Николай Иванов Николов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-25/15.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Соня Христова Узунова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-26/15.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Катя Николова Миланова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-27/15.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Гергана Иванова Кьосева

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-28/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светослав Александров Врайков

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-29/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Кирил Янков Петев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-30/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Радка Цвяткова Георгиева

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-31/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стефка Митева Караиванова

Специалист

Рег. № ДМЗ-32/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитрина Тованова Чикова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-33/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Величкова Петрова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-34/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Диана Миткова Ташева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-35/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Марияна Костадинова Караиванова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-36/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Пламен Милков Вачев

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-37/18.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Тодор Георгиев Мерджанов

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-38/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Тодор Юлиянов Колев

Главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-39/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Чавдар Дучев Чанев

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-40/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Теодора Иванова Бунева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-41/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Алисия Стефанова Бояджиева

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-42/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Станислав Петров Благов

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-43/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Ананий Георгиев Младенов

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-44/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Надя Олекова Иванова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-45/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветомира Йорданова Иванова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-46/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Виталий Георгиев Кръстев

Директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-47/19.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мирослава Красимирова Бодурова-Енева

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-48/20.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Камелия Миткова Димитрова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-49/20.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валери Бориславов Стоянов

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-50/20.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Адриана Георгиева Асенова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-51/20.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Петър Богданов Бимбилов

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-52/20.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Людмил Петков Занев

Директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-53/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Захари Аргиров Бисеров

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-54/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Николов Керефеин

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-55/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Добринка Куртева Иванова

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-56/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Теодор Владимиров Димитров

Главен експерт

Рег. № ДН-6/01.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-57/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДН-20/29.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-317/26.09.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Диана Васева Йолова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-58/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Свилен Пенев Семков

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-59/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Таня Петева Радева

Специалист

Рег. № ДМЗ-60/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мария Димитрова Димитрова

Специалист

Рег. № ДМЗ-61/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Даниела Кондева Панова

Специалист

Рег. № ДМЗ-62/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анета Иванова Димитрова

Специалист

Рег. № ДМЗ-63/21.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Снежана Илиева Караиванова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-64/26.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Павлинка Атанасова Стойнова

Старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-65/26.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Алексей Тимофеевич Лащилин

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-66/26.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветелина Николова Цветкова-Делчева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-67/26.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Елизабета Петрова Христова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-68/26.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Емилия Людмилова Тодорова

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-69/26.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Нина Илкова Йорданова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-70/26.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Зоя Стефчева Петрова-Косева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-71/26.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Надежда Григорова Игнатова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-72/27.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Тодор Атанасов Тодоров

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-73/27.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Николина Стоянова Вълева-Димова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-74/27.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Даниела Йорданова Трашлиева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-75/27.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йоана Николова Кирилова

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-76/27.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валентин Андреев Чиликов

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-77/27.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 4:

Рег. № ДМЗ-117/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Драгомир Пеев Беевски

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-78/27.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Любомир Стойчев Алексиев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-79/27.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Геновева Александрова Захариева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-80/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Полина Петкова Ангелова

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-81/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Милена Боянова Петрова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-82/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светла Иванова Генова

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-83/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Десислава Жечева Канева

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-84/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йорданка Димитрова Йорданова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-85/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Милена Стефанова Станева-Александрова

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-86/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светлана Стоянова Николова

Директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-87/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Антоанета Ангелова Георгиева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-88/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мария Иванова Райчева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-89/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светлана Тодорова Тодорова-Костадинова

Специалист

Рег. № ДМЗ-90/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ралица Любомирова Лазарова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-91/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Надя Недкова Златанова

Специалист

Рег. № ДМЗ-92/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветелина Маринова Маринова

Специалист

Рег. № ДМЗ-93/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Биляна Иванова Драганова

Специалист

Рег. № ДМЗ-94/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Тодор Любомиров Денов

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-95/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Ангелова Георгиева

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-96/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Соня Димитрова Савова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-97/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светла Петрова Тошкова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-98/28.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Татяна Костадинова Славчева

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-99/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Станка Йорданова Балдачка

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-100/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Станислава Димитрова Митова

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-101/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Радослава Стоянова Трайкова

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-102/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светлана Янкова Лулева

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-103/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Нина Людмилова Мальова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-104/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Магдалена Лазарова Атанасова-Чакърова

Старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-105/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Тодор Любчев Тодоров

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-106/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Радославова Черневска

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-107/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивайло Николаев Йорданов

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-108/29.04.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивелина Тодорова Христова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-109/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мая Валентинова Димитрова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-110/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Росица Тасева Еленкова-Тошева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-111/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Пламен Иванов Дочевски

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-112/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Ася Стоилова Николова

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-113/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Теодора Златкова Цветанова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-114/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ясен Иванов Гелев

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-115/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветелина Томчева Веселинова - Николова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-116/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Ивелин Николов Николов

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-118/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лилия Найденова Найденова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-119/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Веска Виденова Минкова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-120/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Галина Апостолова Динкова

Специалист

Рег. № ДМЗ-121/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Звездалина Атанасова Димитрова

Главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-122/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цонка Николова Даймянова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-123/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йордан Илиев Данчев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-124/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Симонета Христова Рашева

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-125/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Искрен Руменов Маринов

Главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-126/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Надя Петрова Петрова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-127/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светлана Иванова Такева

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-128/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Христина Димова Костадинова

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-129/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ирина Николова Дросева-Славова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-130/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Любомир Димитров Гърков

Главен вътрешен одитор

Рег. № ДМЗ-131/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Диана Александрова Бонева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-132/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Биляна Иванова Ангелова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-133/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Янка Михайлова Младенова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-134/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ирена Василева Янева

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-135/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Диана Георгиева Милушева

Директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-136/04.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ася Стадионова Любенова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-137/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Пенка Андонова Иванова

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-138/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Сребрина Георгиева Дженева

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-139/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Бедрос Артин Азинян

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-140/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 4:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Милена Недялкова Ненова

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-141/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Красимира Тенчева Владимирова-Топузова

Главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-142/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Димитрина Николова Димитрова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-143/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Силвия Ангелова Василева

Специалист

Рег. № ДМЗ-144/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Радостина Николова Пеевска-Стойкова

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-145/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Андреева Димитрова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-146/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Снежка Стоилова Евдоксиева

Специалист

Рег. № ДМЗ-147/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Еленка Борисова Маринова

Специалист

Рег. № ДМЗ-148/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йорданка Цветанова Георгиева

Специалист

Рег. № ДМЗ-149/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Филка Георгиева Кутлева

Главен директор на главна дирекция

Рег. № ДМЗ-150/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димо Александров Димитров

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-151/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Катя Христова Аврамова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-152/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Искра Тодорова Динева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-153/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Виктория Иванова Моллова

Специалист

Рег. № ДМЗ-154/05.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Гергана Петрова Борисова

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-155/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Тодор Емилов Денов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-156/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Ива Олегова Николова-Ангелова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-157/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Нина Димитрова Милкова

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-158/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Нина Анатолиевна Стойчева

Специалист

Рег. № ДМЗ-159/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Минчо Георгиев Калбаков

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-160/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Антонио Атанасов Андонов

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-161/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Пламенна Юри Бодурова

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-162/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Андрей Гоцев Георгиев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-163/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Теодора Гуркова Паунова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-164/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Петя Георгиева Христова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-165/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Юлияна Иванова Славова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-166/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветелина Илиева Ганева

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-167/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Румяна Асенова Станкулова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-168/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Галя Стефанова Михова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-169/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Катерина Галитонова Шутева

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-170/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Витанова Стоянова

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-171/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Борис Филипов Филипов

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-172/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Надя Георгиева Йорданова

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-173/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ани Огнянова Иванова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-174/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валентин Любомиров Крантев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-175/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Капка Витанова Иванова

Специалист

Рег. № ДМЗ-176/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Маргарита Русева Аргирова

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-177/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Манолов Анастасов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-178/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Александър Любенов Симеонов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-179/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Боряна Росенова Павлова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-180/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Здравко Митков Велинов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-181/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Васил Альошов Чачов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-182/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Силва Красимирова Велева

Специалист

Рег. № ДМЗ-183/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Снежана Живкова Коруева

Специалист

Рег. № ДМЗ-184/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Радка Стайкова Хоптериева

Специалист

Рег. № ДМЗ-185/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мима Минчева Хаджиева

Специалист

Рег. № ДМЗ-186/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анастасия Костадинова Петковска

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-187/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Валентин Петров Трезиев

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-188/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Димчева Петрова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-189/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Христо Димитров Андреев

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-190/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Весела Илянова Иванова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-191/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Юлиян Ангелов Тренчев

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-192/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивайло Петков Драгоев

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-193/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иванка Костадинова Чамбова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-194/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Росица Иванова Витанова-Дончева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-195/09.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Румяна Георгиева Христова-Спасова

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-196/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Ирина Сергеева Стефанова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-197/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ренета Иванова Карагаева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-198/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Стамелия Бориславова Вучкова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-199/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Даниела Стефчова Гирова

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-200/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Славка Янева Хворева

Специалист

Рег. № ДН-7/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-201/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Севда Любенова Накова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-202/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анна Георгиева Евгениева

Специалист

Рег. № ДМЗ-203/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Полина Евгениева Пенчева

Специалист

Рег. № ДМЗ-204/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Николай Петров Моллов

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-205/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Нина Станева Янкулова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-206/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитър Георгиев Илиев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-207/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Слави Костадинов Крашевски

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-208/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Йордан Радков Карчин

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-209/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Емилия Кирилова Трифонова

Специалист

Рег. № ДМЗ-210/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Валентина Цветанова Апостолова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-211/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Даринка Иванова Иванова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-212/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивайло Огнянов Велинов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-213/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Михайлова Филянова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-214/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Павлина Иля Станева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-215/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Венета Златкова Иванова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-216/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ива Асенова Петрова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-217/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Богдана Тонева Николова

Специалист

Рег. № ДМЗ-218/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лилия Росенова Недялкова

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-219/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Маргарит Стефков Маринов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-220/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мирослав Николов Маринов

Специалист

Рег. № ДМЗ-221/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Олга Спасовна Стоянова

Специалист

Рег. № ДМЗ-222/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Людмил Павлинов Стоянов

Специалист

Рег. № ДМЗ-223/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ивалина Павлова Василева

Специалист

Рег. № ДМЗ-224/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Анита Стефанова Банева

Специалист

Рег. № ДМЗ-225/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Румен Веселинов Петров

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-226/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Деница Тодорова Аспарухова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-227/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Галя Енчева Маринова

Специалист

Рег. № ДМЗ-228/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лилия Христова Тенджеркова

Специалист

Рег. № ДМЗ-229/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Валери Фильов Николов

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-230/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Анастасия Вълкова Машова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-231/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Теодора Петрова Коларова-Илиева

Специалист

Рег. № ДМЗ-232/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Петър Боянов Петров

Специалист

Рег. № ДМЗ-233/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Христина Костадинова Андонова

Старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-234/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стойка Янкова Николова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-235/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ирена Миткова Баева

Специалист

Рег. № ДМЗ-236/10.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Красимир Славов Мавров

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-237/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Калина Миланова Борисова

Директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-238/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Анна Божидарова Славова-Гаврилова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-239/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Здравка Ангелова Коларова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-240/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Антон Емилов Николов

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-241/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ангел Атанасов Тренчев

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-242/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мария Георгиева Георгиева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-243/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Павлета Дойчинова Дойчинова

Специалист

Рег. № ДМЗ-244/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Красимира Георгиева Драганова

Специалист

Рег. № ДМЗ-245/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Йовчо Райчев Дандаров

Директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-246/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Фатме Ехлиман Емурла

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-247/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Пейчева Михова

Специалист

Рег. № ДМЗ-248/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Петко Стойчев Драгоев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-249/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Силвия Пенева Петрова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-250/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стойка Тодорова Тодорова

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-251/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Атанас Димитров Видев

Директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-252/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Саркис Мардик Дуварджиян

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-253/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Катерина Божидарова Петрова

Главен специалист

Рег. № ДН-9/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-254/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Ралица Любенова Цветкова

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-255/11.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Веселина Спиридонова Добрева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-256/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стоян Георгиев Кралев

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-257/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Зорница Серафимова Ангелова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-258/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Весела Василева Маринова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-259/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Павлин Цветанов Михайлов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-260/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Цея Иванова Георгиева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-261/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Кирил Иванов Камбуров

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-262/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Атанас Димитров Чолаков

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-263/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Виолета Атанасова Прокопиева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-264/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Димитър Иванов Димитров

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-265/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ваня Николова Ангелова

Специалист

Рег. № ДМЗ-266/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Аделина Маринова Чепишка

Специалист

Рег. № ДМЗ-267/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стела Ангелова Дафкова

Специалист

Рег. № ДМЗ-268/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Филип Александров Панайотов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-269/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Станимир Драгомиров Радулов

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-270/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Станимира Илиева Ангелова

Специалист

Рег. № ДМЗ-271/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Росица Пламенова Петрова

Специалист

Рег. № ДМЗ-272/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Стамена Цекова Желева

Специалист

Рег. № ДМЗ-273/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Живко Николаев Костадинов

Началник на териториален отдел

Рег. № ДМЗ-274/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ружа Ценкова Савова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-275/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Радост Божидарова Влаева

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-276/12.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Валентин Фердинандов Найденов

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-277/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лорета Кирилова Горанова

Финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-278/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Иван Георгиев Дюлгеров

Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-279/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Георги Костадинов Георгиев

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-280/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Желязка Иванова Петрова

Специалист

Рег. № ДМЗ-281/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Лилия Руменова Костадинова

Специалист

Рег. № ДМЗ-282/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Мадлена Георгиева Христова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-283/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Божидар Николов Донков

Специалист

Рег. № ДМЗ-284/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Янка Георгиева Телкиева

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-285/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Димитър Кирилов Пейчев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-286/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Снежана Георгиева Стоева

Специалист

Рег. № ДМЗ-287/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 

 1.  

Юлия Стоянова Бучкова

Специалист

Рег. № ДМЗ-288/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 

 1.  

Нериман Мустафа Кадир

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-289/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Людмила Стойчева Илиева

Специалист

Рег. № ДМЗ-290/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Пепа Лазарова Пенева-Тонева

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-291/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ангелина Николова Апостолова

Специалист

Рег. № ДМЗ-292/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Първолетка Русинова Илиева

Специалист

Рег. № ДМЗ-293/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Калина Христова Димитрова

Специалист

Рег. № ДМЗ-294/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Светлана Иванова Александрова

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-295/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Цветомира Ивайлова Йосифова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-296/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ася Иванова Лозанова

Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-297/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Павлин Пенчев Пенев

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-298/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Владко Енев Петков

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-299/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Ана Здравкова Пенева

 

Главен специалист

Рег. № ДМЗ-300/13.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Недко Иванов Шопов

Специалист

Рег. № ДМЗ-301/16.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 1.  

Елена Добромирова Марков

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-302/16.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

 1.  

Димитър Георгиев Томов

Старши експерт

Рег. № ДМЗ-303/16.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

 1.  

Елена Неделчева Ангелова

Младши експерт

Рег. № ДМЗ-304/16.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

304.

Нели Георгиева

Старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-305/03.06.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДН-8/03.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

305.

Любомира Иванова Попова

Главен експерт

Рег. № ДН-11/01.06.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-306/14.06.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

306.

Виолета Петрова Бъчварова

Специалист администратор

Рег. № ДН-10/25.05.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-307/21.06.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

307.

Евгени Славчев

Главен експерт

Рег. № ДН-12/01.06.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-308/08.07.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

308.

Ваня Велкова

Началник на отдел

Рег. № ДН-13/20.06.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-310/19.07.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

309.

Стела Колева

Старши счетоводител

Рег. № ДН-14/01.07.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-311/01.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

310.

Ивайло Василев

Старши експерт

Рег. № ДН-15/01.07.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-309/12.07.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

311.

Евелина Станоева

Главен експерт

Рег. № ДН-16/01.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-313/15.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

312.

Ирина Славова

Главен експерт

Рег. № ДН-17/01.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-312/08.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

313.

Мими Костадинова

Главен експерт

Рег. № ДН-18/10.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

314.

Десислава Караколева

Главен специалист

Рег. № ДН-19/12.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-314/31.08.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

315.

Аспарух Иванов

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-316/13.09.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

316.

Таня Русева

Главен експерт

Рег. № ДН-21/26.09.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-318/29.09.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

317.

Константин Бангиев

Главен специалист

Рег. № ДН-22/30.09.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-320/24.10.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

318.

Мирослав Георгиев

Старши юрисконсулт

Рег. № ДН-23/03.10.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-321/26.10.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

319.

Петър Костадинов Заместник-изпълнителен директор

Рег. № ДН-24/06.10.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

320.

Стефка Петева Специалист-администратор

Рег. № ДН-25/07.10.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-319/24.10.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

321.

Гергана Кьосева Главен експерт по заместване

Рег. № ДН-26/02.11.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-322/30.11.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

322.

Павлин Парушев Началник на сектор

Рег. № ДН-27/01.12.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-323/13.12.2022 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИArticle | by Dr. Radut