Jump to Navigation

Декларации по ЗПКОНПИ, подадени през 2023 година

Име и фамилия

Длъжност

Декларации

1.

Михаил Минчев

Главен експерт

Рег. № ДН-1/03.01.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-1/13.01.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

2.

Цветан Янкулов

Главен експерт

Рег. № ДН-2/01.02.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-2/21.02.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДМЗ-310/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

3.

Христо Христов

Ръководител звено

Рег. № ДМЗ-3/23.02.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Рег. № ДМЗ-4/23.02.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

4. Цанислав Василев Главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-6/1.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

5.

Йовка Стоянова

Главен експерт

Рег. № ДМЗ-9/20.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

6. Теменужка Войнова-Гешева Главен експерт

Рег. № ДМЗ-10/20.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

7. Надя Иванова Главен експерт

Рег. № ДМЗ-11/20.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

8. Ася Николова Главен експерт

Рег. № ДМЗ-12/23.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

9. Пламен Дочевски Началник на отдел

Рег. № ДМЗ-13/28.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

10. Татяна Славчева Главен Специалист

Рег. № ДМЗ-14/31.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

11. Емилия Тодорова Началник на сектор

Рег. № ДМЗ-15/31.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

12.

Стефка Григорова

Главен специалист

Рег. № ДН-3/01.02.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-74/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

13.

Боряна Ненкова

Старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-5/01.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДН-4/24.02.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-7/01.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

14.

Вяра Докторова

Главен експерт

Рег. № ДН-7/31.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-17/04.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДМЗ-73/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

15.

Добринка Лозанова

Старши експерт

Рег. № ДН-8/03.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-47/21.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

16.

Гергана Стефанова

Директор на дирекция

Рег. № ДН-9/03.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-41/20.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-34/18.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДМЗ-152/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

17.

Христина Атанасова

Главен юрисконсулт

Рег. № ДН-10/10.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-63/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

18.

Цветан Стойчев

Главен експерт

Рег. № ДН-11/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

19.

Десислава Христова

Главен експерт

Рег. № ДН-12/19.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

20.

Весела Карадимитрова

Главен експерт

Рег. № ДН-14/25.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

21.

Кристиан Кръстев

Специалист-администратор

Рег. № ДН-15/02.06.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

22.

Цвета Тошева-Мишева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-16/04.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

23.

Цветанка Баталова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-8/07.03.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДМЗ-18/06.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

24.

Геновева Захариева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-19/06.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

25.

Константин Бангиев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-20/07.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

26.

Виталий Кръстев

директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-21/11.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-22/11.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

27.

Мая Ламбева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-23/11.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

28.

Цветелина Цветкова-Делчева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-24/11.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

29.

Таня Русева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-25/11.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

30.

Полина Ангелова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-26/12.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-27/12.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

31.

Сребрина Дженева

младши експерт

Рег. № ДМЗ-28/12.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-257/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

32.

Йорданка Йорданова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-29/12.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

33.

Валентина Маринова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-30/12.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

34.

Светлана Тодорова-Костадинова

специалист-домакин

Рег. № ДМЗ-31/12.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

35.

Ивайло Йорданов

старши експерт

Рег. № ДМЗ-32/12.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

36.

Пламен Вачев

старши експерт

Рег. № ДМЗ-33/18.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

37.

Светослав Врайков

младши експерт

Рег. № ДМЗ-35/19.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

38.

Мирослава Бодурова-Енева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-36/20.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

39.

Филип Панайотов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-37/20.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

40.

Гергана Кьосева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-38/20.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

41.

Кирил Петев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-39/20.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

42.

Силвия Петрова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-40/20.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

43.

Петко Тончев

младши експерт

Рег. № ДМЗ-42/21.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

44.

Снежана Караиванова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-43/21.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-56/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

45.

Диана Ташева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-44/21.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДМЗ-55/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

46.

Ася Любенова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-45/21.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

47.

Ваня Георгиева

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-46/21.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

48.

Станка Балдачка

главен специалист

Рег. № ДМЗ-48/21.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

49.

Николай Моллов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-49/21.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

50.

Нина Йорданова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-50/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

51.

Искрен Маринов

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-51/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

52.

Тодор Денов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-52/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

53.

Захари Бисеров

главен експерт

Рег. № ДМЗ-53/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

54.

Соня Савова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-54/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

55.

Антонио Андонов

младши експерт

Рег. № ДМЗ-57/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

56.

Диана Йолова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-58/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

57.

Катя Миланова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-59/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

58.

Елена Петрова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-60/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-65/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

59.

Марияна Караиванова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-61/24.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

60.

Николай Василев

старши експерт

Рег. № ДМЗ-62/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-100/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

61.

Галя Михова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-64/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

62.

Ивелина Христова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-66/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

63.

Тодор Денов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-67/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

64.

Румяна Станкулова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-68/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

65.

Павлинка Стойнова

старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-69/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

66.

Людмил Занев

директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-70/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

67.

Светла Тошкова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-71/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-94/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

68.

Радослава Трайкова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-72/25.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

69.

Любомир Гърков

и.д. ръководител звено

Рег. № ДМЗ-75/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-133/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

70.

Светлана Такева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-76/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

71.

Деница Аспарухова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-77/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

72.

Георги Георгиев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-78/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

73.

Цветомира Йосифова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-79/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

74.

Юлияна Славова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-80/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

75.

Димитър Димитров

младши експерт

Рег. № ДМЗ-81/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

76.

Ива Петрова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-82/26.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-337/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

77.

Светла Гайдарска

старши експерт

Рег. № ДМЗ-83/27.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

78.

Петър Тончев

младши експерт

Рег. № ДМЗ-84/27.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

79.

Валентин Найденов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-85/27.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

80.

Теодора Паунова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-86/27.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

81.

Лилия Найденова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-87/27.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

82.

Севда Накова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-88/27.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

83.

Даниела Гирова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-89/27.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

84.

Нериман Кадир

главен специалист

Рег. № ДМЗ-90/28.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-175/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

85.

Драгомир Беевски

главен експерт

Рег. № ДМЗ-91/28.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

86.

Кръстина Каридова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-92/28.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

87.

Диляна Георгиева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-93/28.04.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

88.

Калина Димитрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-95/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

89.

Първолетка Илиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-96/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

90.

Елена Димитрова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-97/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

91.

Людмила Илиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-98/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

92.

Ана Пенева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-99/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

93.

Ана Дракалиева

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-101/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

94.

Соня Узунова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-102/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

95.

Елена Лепкова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-103/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

96.

Даниела Трашлиева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-104/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

97.

Стела Колева

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-105/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

98.

Стефка Караиванова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-106/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

99.

Радка Георгиева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-107/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

100.

Йоана Кирилова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-108/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

101.

Тодор Колев

главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-109/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

102.

Ирина Стефанова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-110/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

103.

Искра Динева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-111/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

104.

Веселина Добрева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-112/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

105.

Светлана Николова

директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-113/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

106.

Пепа Пенева-Тонева

старши експерт

Рег. № ДМЗ-114/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

107.

Нели Георгиева

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-115/02.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

108.

Ралица Лазарова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-116/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

109.

Надя Златанова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-117/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

110.

Биляна Драганова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-118/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

111.

Христина Андонова

старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-119/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

112.

Станимира Ангелова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-120/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

113.

Цветелина Маринова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-121/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

114.

Ася Лозанова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-122/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

115.

Светлана Александрова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-123/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

116.

Павлин Пенев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-124/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

117.

Анастасия Машова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-125/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

118.

Стефка Стефанова-Петева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-126/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

119.

Цонка Даймянова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-127/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

120.

Ангел Тренчев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-128/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-172/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

121.

Слави Крашевски

главен специалист

Рег. № ДМЗ-129/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

122.

Юлиян Тренчев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-130/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

123.

Йордан Карчин

главен специалист

Рег. № ДМЗ-131/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

124.

Стамелия Вучкова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-132/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

125.

Тодор Тодоров

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-134/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

126.

Пламенна Бодурова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-135/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

127.

Теодор Димитров

главен експерт

Рег. № ДМЗ-136/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

128.

Ивайло Драгоев

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-137/03.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

129.

Светлана Лулева

старши експерт

Рег. № ДМЗ-138/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

130.

Иван Иларев

старши експерт

Рег. № ДМЗ-139/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

131.

Саркис Дуварджиян

младши експерт

Рег. № ДМЗ-140/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

132.

Катерина Петрова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-141/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

133.

Антоанета Георгиева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-142/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

134.

Росица Петрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-143/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

135.

Стамена Желева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-144/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

 

136.

Ирена Баева

специалист-калкулант

Рег. № ДМЗ-145/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

137.

Мария Райчева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-146/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

138.

Стойка Николова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-147/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-198/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

139.

Диана Милушева

директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-148/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

140.

Мими Костадинова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-149/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-259/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

141.

Минчо Калбаков

главен специалист

Рег. № ДМЗ-150/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

142.

Силвия Василева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-151/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

143.

Нина Стойчева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-153/04.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

144.

Иванка Чамбова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-154/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

145.

Росица Витанова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-155/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

146.

Ивайло Василев

старши експерт

Рег. № ДМЗ-156/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

147.

Ивелин Николов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-157/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

148.

Ренета Карагаева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-158/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-211/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

149.

Зорница Ангелова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-159/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-212/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

150.

Атанас Видев

директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-160/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

151.

Десислава Канева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-161/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-328/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

152.

Светла Генова

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-162/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

153.

Цветомира Иванова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-163/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

154.

Тодор Тодоров

главен експерт

Рег. № ДМЗ-164/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

155.

Петко Драгоев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-165/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

156.

Ясен Гелев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-166/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

157.

Христина Костадинова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-167/05.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

158.

Зоя Петрова-Косева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-168/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

159.

Иван Дюлгеров

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-169/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

160.

Мирослав Георгиев

старши юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-170/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

161.

Антон Николов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-171/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

162.

Филка Кутлева

главен директор на главна дирекция

Рег. № ДМЗ-173/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

163.

Станислав Благов

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-174/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

164.

Ружа Савова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-176/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-307/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

165.

Ралица Цветкова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-177/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-309/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

166.

Красимира Драганова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-178/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

167.

Емилия Трифонова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-179/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

168.

Полина Пенчева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-180/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

169.

Валентина Апостолова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-181/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

170.

Димо Димитров

главен специалист

Рег. № ДМЗ-182/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

171.

Веска Минкова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-183/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

172.

Николай Николов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-184/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

173.

Алексей Лащилин

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-185/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

174.

Александър Димитров

главен експерт

Рег. № ДМЗ-186/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

175.

Румяна Христова-Спасова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-187/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

176.

Станислава Митова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-188/09.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

177.

Росица Витанова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-189/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

178.

Емил Цветанов

старши експерт

Рег. № ДМЗ-190/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

179.

Нина Янкулова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-191/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-329/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

180.

Катя Аврамова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-192/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

181.

Мая Димитрова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-193/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-286/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

182.

Гергана Борисова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-194/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

183.

Елизабета Христова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-195/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

184.

Янка Младенова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-196/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

185.

Павлин Парушев

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-197/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

186.

Желязка Петрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-199/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

187.

Росица Еленкова-Тошева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-200/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

188.

Евелина Станоева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-201/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

189.

Диана Бонева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-202/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

190.

Биляна Ангелова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-203/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

191.

Ивайло Велинов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-204/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

192.

Ваня Филянова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-205/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

193.

Стоян Кралев

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-206/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

194.

Весела Маринова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-207/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-221/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

195.

Симонета Рашева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-208/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

196.

Димитрина Димитрова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-209/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

197.

Анна Евгениева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-210/10.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

198.

Нина Милкина

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-213/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

199.

Ива Николова-Ангелова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-214/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

200.

Стойка Тодорова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-215/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

201.

Мариан Тодоров

главен специалист

Рег. № ДМЗ-216/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

202.

Ваня Ангелова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-217/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

203.

Аделина Чепишка

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-218/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

204.

Стела Дафкова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-219/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

205.

Станимир Радулов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-220/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

206.

Павлин Михайлов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-222/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

207.

Камелия Димитрова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-223/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

208.

Ваня Черневска

главен специалист

Рег. № ДМЗ-224/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

209.

Милена Станева-Александрова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-225/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

210.

Петър Петров

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-226/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

ПРИ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ

211.

Лилия Тенджеркова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-227/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

212.

Галя Маринова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-228/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

213.

Теодора Коларова-Илиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-229/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

214.

Валери Николов

старши експерт

Рег. № ДМЗ-230/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

215.

Еленка Маринова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-231/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

216.

Снежка Евдоксиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-232/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

217.

Йорданка Георгиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-233/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

218.

Нина Мальова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-234/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

219.

Маргарит Маринов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-235/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

220.

Людмил Стоянов

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-236/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

221.

Ивалина Василева

специалист-калкулант

Рег. № ДМЗ-237/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

222.

Мирослав Маринов

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-238/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

223.

Богдана Николова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-239/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

224.

Олга Стоянова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-240/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

225.

Анита Банева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-241/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

226.

Лилия Недялкова

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-242/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

227.

Валентин Чиликов

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-243/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

Рег. № ДМЗ-343/18.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 4

228.

Радост Влаева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-244/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-306/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

229.

Анна Славова-Гаврилова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-245/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-332/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

230.

Йовчо Дандаров

директор на териториална дирекция

Рег. № ДМЗ-246/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

231.

Пенка Иванова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-247/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

232.

Красимира Владимирова-Топузова

главен юрисконсулт

Рег. № ДМЗ-248/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

233.

Катерина Шутева

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-249/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

234.

Ваня Стоянова

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-250/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

235.

Елена Петрова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-251/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

236.

Валентин Терзиев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-252/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

237.

Ваня Велкова

началник на отдел

Рег. № ДМЗ-253/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

238.

Валентин Крантев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-254/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

239.

Ани Иванова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-255/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

240.

Маргарита Аргирова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-256/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

241.

Димитрина Чикова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-258/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

242.

Николина Вълева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-260/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

243.

Ирена Янева

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-261/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

244.

Весела Иванова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-262/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

245.

Петя Христова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-263/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

246.

Петър Бимбилов

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-264/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

247.

Адриана Асенова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-265/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

248.

Виктория Моллова

администратор

Рег. № ДМЗ-266/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

249.

Тодор Мерджанов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-267/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

250.

Боряна Павлова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-268/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

251.

Александър Симеонов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-269/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

252.

Иван Анастасов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-270/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

253.

Васил Чачов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-271/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

254.

Здравко Велинов

главен специалист

Рег. № ДМЗ-272/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

255.

Капка Иванова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-273/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

256.

Снежана Коруева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-274/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

257.

Мима Хаджиева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-275/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

258.

Силва Велева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-276/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

259.

Славка Хворева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-277/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

260.

Радка Хоптериева

специалист-калкулант

Рег. № ДМЗ-278/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

261.

Анастасия Петковска

главен експерт

Рег. № ДМЗ-279/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

262.

Бедрос Азинян

главен специалист

Рег. № ДМЗ-280/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 4

263.

Милена Ненова

младши експерт

Рег. № ДМЗ-281/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

264.

Борис Филипов

старши експерт

Рег. № ДМЗ-282/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

265.

Надя Йорданова

старши експерт

Рег. № ДМЗ-283/11.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

266.

Цветелина Веселинова-Николова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-284/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

267.

Надежда Игнатова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-285/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

268.

Теодора Бунева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-287/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

269.

Алисия Бояджиева

началник на сектор

Рег. № ДМЗ-288/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

270.

Теодора Цветанова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-289/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

271.

Ирина Дросева-Славова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-290/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

272.

Чавдар Чанев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-291/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

273.

Кирил Камбуров

главен специалист

Рег. № ДМЗ-292/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-334/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

274.

Павлета Дойчинова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-293/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

275.

Валери Стоянов

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-294/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

276.

Даринка Иванова

главен специалист

Рег. № ДМЗ-295/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

277.

Стефан Хинов

служител по сигурността на информацията

Рег. № ДМЗ-296/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

278.

Надя Петрова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-297/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

279.

Фатме Емурла

главен специалист

Рег. № ДМЗ-298/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

280.

Милена Петрова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-299/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

281.

Галина Динкова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-300/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

282.

Димитър Илиев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-301/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-311/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

283.

Елена Ангелова

младши експерт

Рег. № ДМЗ-302/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

284.

Владко Петров

главен експерт

Рег. № ДМЗ-303/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

285.

Радостина Пеевска-Стойкова

старши счетоводител

Рег. № ДМЗ-304/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

286.

Румен Петров

главен специалист

Рег. № ДМЗ-305/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

287.

Здравка Коларова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-308/12.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-333/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

288.

Калина Борисова

директор на дирекция

Рег. № ДМЗ-312/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

289.

Свилен Семков

старши експерт

Рег. № ДМЗ-313/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

290.

Мария Димитрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-314/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

291.

Анета Димитрова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-315/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

292.

Атанас Чолаков

главен експерт

Рег. № ДМЗ-316/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

293.

Таня Радева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-317/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

294.

Даниела Панова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-318/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

295.

Снежана Стоева

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-319/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

296.

Божидар Донков

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-320/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

297.

Юлия Бучкова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-321/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

298.

Янка Телкиева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-322/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

299.

Димитър Пейчев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-323/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

300.

Павлина Станева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-324/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

301.

Десислава Караколева

главен специалист

Рег. № ДМЗ-325/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

302.

Лорета Горанова

финансов контрольор

Рег. № ДМЗ-326/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

303.

Красимир Мавров

главен специалист

Рег. № ДМЗ-327/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

304.

Лилия Костадинова

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-330/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

305.

Ананий Младенов

главен експерт

Рег. № ДМЗ-331/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

306.

Цея Георгиева

главен експерт

Рег. № ДМЗ-335/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

307.

Любомир Алексиев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-336/15.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

308.

Димитър Томов

старши експерт

Рег. № ДМЗ-338/16.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

309.

Недко Шопов

специалист работник-поддръжка

Рег. № ДМЗ-339/16.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

310.

Елена Марков

главен експерт

Рег. № ДМЗ-340/17.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

311.

Христо Андреев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-341/17.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

312.

Димитър Желязков

главен специалист

Рег. № ДМЗ-342/17.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

313.

Петя Гулева

главен експерт

Рег. № ДН-16/02.08.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-342/17.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-351/29.08.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

314.

Димитър Грашев

главен специалист

Рег. № ДМЗ-344/30.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

315.

Цветан Стойчев

главен експерт

Рег. № ДМЗ-345/30.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Рег. № ДМЗ-346/31.05.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част II: ИНТЕРЕСИ

316.

Десислава Христова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-347/16.06.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

317.

Весела Карадимитрова

главен експерт

Рег. № ДМЗ-348/20.06.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

318.

Кристиан Кръстев

специалист-администратор

Рег. № ДМЗ-349/28.06.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

319.

Далина Петрова-Димитрова

главен експерт

Рег. № ДН-17/15.08.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-352/29.08.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

320.

Диляна Шопова

главен експерт

Рег. № ДН-18/23.08.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-350/24.08.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

321.

Таня Кренчева

главен експерт

Рег. № ДН-19/01.09.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-353/27.09.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

322.

Виктор Сиджимков

главен експерт

Рег. № ДН-20/25.09.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-354/05.10.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

323.

Елза Христова-Трайкова

началник отдел

Рег. № ДН-21/16.11.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

324.

Антон Боров

главен специалист

Рег. № ДН-22/20.11.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-359/12.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

325.

Дора Димитрова

специалист-администратор

Рег. № ДН-23/01.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-360/19.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

326.

Веселина Казанджиева

главен експерт

Рег. № ДН-24/01.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-361/21.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

327.

Йоана Георгиева

специалист-администратор

Рег. № ДН-25/01.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

Рег. № ДМЗ-358/05.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 2:

Част I: ИМУЩЕСТВО

Част II: ИНТЕРЕСИ

328.

Надежда Гелемерова

специалист-администратор

Рег. № ДН-26/20.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.

329. Цветелина Милева главен специалист

Рег. № ДН-27/22.12.2023 г. – по чл. 35, ал. 1, т. 1 във връзка с § 2, ал 2

от ДР на ЗПКОНПИ – Декларация за несъвместимост.Article | by Dr. Radut