Jump to Navigation

00515-2016-0018

13.09.2016 г.

Процедура на договаряне без обявление с предмет: Доставка на природен газ за хотел "Олимп" и ПС "Боровец", к.к. Боровец.

13.09.2016 г. Решение

12.01.2017 г. Договор № ОП-5/04.01.2017 г.

15.02.2017 г. Обявление за възложена поръчка

16.05.2017 г. Становище за осъществен контрол

31.01.2019 г. Обявление за приключване на договорArticle | by Dr. Radut