Jump to Navigation

00515-2016-0015

26.07.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Чирпан”.

26.07.2016 г. Документация

26.07.2016 г. Обявление

26.07.2016 г. Решение

28.09.2016 г. ПРОТОКОЛ от работата на комисията

28.09.2016 г. Решение за определяне на изпълнител

09.01.2017 г. Договор № ОП-64/08.12.2016 г.



Article | by Dr. Radut