Jump to Navigation

00515-2016-0016

29.07.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Обслужване на социална кухня към Министерство на отбраната за гр. Пазарджик”.

29.07.2016 г. Документация

29.07.2016 г. Обявление

29.07.2016 г. Решение

28.09.2016 г. ПРОТОКОЛ от работата на комисията

28.09.2016 г. Решение за определяне на изпълнител

02.02.2017 г. Договор № ОП-3/04.01.2017 г.Article | by Dr. Radut