Jump to Navigation

00515-2016-0019

17.10.2016 г.

Събиране, пране, дезинфекция, сушене, гладене, опаковане и транспортиране на спално бельо, хавлии, хавлиени кърпи, одеала, покривки, килими и др. в обектите на ИА “ВКВПД" по обособени позиции

17.10.2016 г. Документация

17.10.2016 г. Обявление

17.10.2016 г. Решение

30.12.2016 г. Протокол №1 от работата на комисията

12.01.2017 г. Решение за прекратяване за V-та, VІ-та и VІІІ-ма обособена позиция.

16.01.2017 г. Писмо до участниците за отваряне на ценовите предложения

23.01.2017 г. Протокол №2 от работата на комисията

23.01.2017 г. Доклад от работата на комисията

23.01.2017 г. Решение за избор на изпълнител

23.01.2017 г. Решение за прекратяване на III-та обособена позиция

03.04.2017 г. Договор № ОП-14/01.03.2017 г. за 4-та обособена позиция

03.04.2017 г. Договор № ОП-22/16.03.2017 г. за 13-та обособена позиция

03.04.2017 г. Договор № ОП-23/16.03.2017 г. за 14-та обособена позиция

03.04.2017 г. Договор № ОП-24/16.03.2017 г. за 15-та обособена позиция

03.04.2017 г. Договор № ОП-25/16.03.2017 г. за 7-ма обособена позиция

15.05.2017 г. Договор № ОП-34/25.04.2017 г. за 2-ра обособена позиция

15.05.2017 г. Договор № ОП-35/25.04.2017 г. за 9-та обособена позиция

15.05.2017 г. Договор № ОП-36/25.04.2017 г. за 10-та обособена позиция

15.05.2017 г. Договор № ОП-37/25.04.2017 г. за 11-та обособена позиция

15.05.2017 г. Договор № ОП-38/25.04.2017 г. за 12-та обособена позицияArticle | by Dr. Radut