Jump to Navigation

00515-2016-0020

21.10.2016 г.

Доставка на минимални годишни количества природен газ, договорени по спецификация за съответната година, за нуждите на Военен клуб - Пазарджик.

21.10.2016 г. Решение

12.01.2017 г. Договор № ОП-67/16.12.2016 г.

15.02.2017 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut