Jump to Navigation

00515-2016-0021

21.10.2016 г.

Доставка на електроуреди за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело"

21.10.2016 г. Документация

21.10.2016 г. Обявление

21.10.2016 г. Решение

16.11.2016 г. Решение за прекратяване

17.11.2016 г. РешениеArticle | by Dr. Radut