Jump to Navigation

2016 - 0011

Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65

28.10.2016 г. Обява

28.10.2016 г. Документация

07.12.2016 г. Протокол от работата на комисията

28.02.2017 г. Писмо до участницитеArticle | by Dr. Radut