Jump to Navigation

2016 - 0018

07.12.2016 г.

Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по обособени позиции

07.12.2016 г. Обява

07.12.2016 г. Документация

22.12.2016 г. Протокол от работата на комисията

13.01.2017 г. Договор № ОП-71/29.12.2016 г.

16.01.2017 г. Договор № ОП-6/05.01.2017 г.Article | by Dr. Radut