Jump to Navigation

2017 - 0002

05.01.2017 г.

Изготвяне на експертиза за реалното състояние на резервоара към газовата инсталация в хотел „Несебър – МО“ и оценка на качеството на съхранявания в него газ пропан-бутан. Предприемане на мерки по обезопасяване на инсталацията в зависимост от направените констатации

05.01.2017 г. Обява

05.01.2017 г. Документация

17.01.2017 г. Писмо относно удължаване на срока за получаване на офертиArticle | by Dr. Radut