Jump to Navigation

2017 - 0001

05.01.2017 г.

Поддръжка на вътрешна газова инсталация, отоплителни инсталации и газови съоръжения в обекти по обособени позиции

01.05.2017 г. Обява

01.05.2017 г. Документация

17.01.2017 г. Писмо относно удължаване на срока за получаване на оферти

31.01.2017 г. Протокол от работата на комисиятаArticle | by Dr. Radut