Jump to Navigation

PC-00515-0001

19.01.2017 г.

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане” за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по рамково споразумение № СПОР – 48/30.12.2016 г.

19.01.2017 г. Покана

19.01.2017 г. Декларация

03.02.2017 г. Протокол от работата на комисията

03.02.2017 г. Доклад от работата на комисията

03.02.2017 г. Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

16.03.2017 г. Договор № ОП-13/28.02.2017 г.Article | by Dr. Radut