Jump to Navigation

2017 - 0004

07.02.2017 г.

Абонаментно сервизно обслужване и ремонт (при необходимост) на автомобилната техника на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”

07.02.2017 г. Обява

07.02.2017 г. Документация

16.02.2017 г. Писмо относно удължаване на срока за получаване на оферти

21.03.2017 г. Протокол от работата на комисията

24.07.2017 г. Договор № ОП-26/03.04.2017 г.Article | by Dr. Radut