Jump to Navigation

PC-00515-0002

17.03.2017 г.

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по Рамково споразумение СПОР-1/10.01.2017 година.

17.03.2017 г. Покана

17.03.2017 г. Декларация

11.04.2017 г. Протокол от работата на комисията

11.04.2017 г. Доклад от дейността на комисията

11.04.2017 г. Решение за избор на изпълнител

27.06.2017 г. Договор № ОП-58/15.06.2017 г.Article | by Dr. Radut