Jump to Navigation

00515-2017-0004

31.03.2017 г.

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: Доставка на топлинна енергия за небитови нужди за хотел “Шипка”, гр. София

31.03.2017 г. Решение

04.08.2017 г. Обявление за възложена поръчка

04.08.2017 г. Договор № ОП-74/25.07.2017 г.Article | by Dr. Radut