Jump to Navigation

2017 - 0008

04.04.2017 г.

Осигуряване на водноспасителна дейност на територията на хотелите и военно-почивните домове на ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” по 3 (три) обособени позиции.

04.04.2017 г. Обява

04.04.2017 г. Документация

12.04.2017 г. Уведомление за удължаване на срока за подаване на оферти

02.05.2017 г. Протокол от работата на комисията

26.05.2017 г. Договор № ОП-43/23.05.2017 г.

26.05.2017 г. Договор № ОП-44/23.05.2017 г.

26.05.2017 г. Договор № ОП-45/23.05.2017 г.Article | by Dr. Radut