Jump to Navigation

2017 - 0009

03.05.2017 г.

Извършване на ремонтни дейности по покривното покритие на жилищна сграда с административен адрес: гр. Карлово, ул. „Генерал Карцов” № 65”

03.05.2017 г. Обява

03.05.2017 г. Документация

04.07.2017 г. Писмо до участницитеArticle | by Dr. Radut