Jump to Navigation

00515-2017-0012

27.06.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва: хотел „Олимп“ и ПС „Боровец“.

27.06.2017 г. Покана

27.06.2017 г. Решение

17.07.2017 г. Решение № 9558/17.07.2017 г

17.07.2017 г. Протокол за резултати от проведени преговори

17.07.2017 г. Доклад от работата на комисията

29.09.2017 г. Решение за прекратяване

17.10.2017 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut