Jump to Navigation

00515-2017-0014

30.06.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК - Стара Загора с хотелска част , гр . Стара Загора , ул . „ Августа Траяна ” No 23”

30.06.2017 г. Покана

30.06.2017 г. Решение

17.07.2017 г. Решение № 9563/17.07.2017 г.  

31.07.2017 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut