Jump to Navigation

00515-2017-0015

30.06.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на радио и телевизионни програми за обект на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело“, както следва : ВК - Благоевград .

30.06.2017 г. Покана

30.06.2017 г. Решение

17.07.2017 г. Решение № 9561/17.07.2017 г.  

31.07.2017 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut