Jump to Navigation

00515-2017-0018

30.06.2017 г.

Процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Осигуряване на радио и телевизионни програми за обекти на ИА „ Военни клубове и военно – почивно дело “, както следва : ВК - Казанлък с хотелска част , гр . Казанлък , ул . „ Розова долина ” No 8”

30.06.2017 г. Покана

30.06.2017 г. Решение

17.07.2017 г. Решение № 9562/17.07.2017 г.  

31.07.2017 г. Обявление за възложена поръчкаArticle | by Dr. Radut